Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh lĩnh vực thông tin và truyền thông

.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh lĩnh vực thông tin và truyền thông

TH

(TBKTSG Online) - Chính phủ đã ban hành Nghị định số 150/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Mời bạn đọc xem Nghị định số 150/2018/NĐ-CP tại đây.

Cụ thể, Nghị định số 150/2018/NĐ-CP sẽ sửa đổi một số điều của Nghị định 195/2013/NĐ-CP ngày 21-11-2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản. Theo đó, thay vì quy định cụ thể điều kiện trụ sở của nhà xuất bản có diện tích từ 200m2 sử dụng trở lên, nghị định chỉ quy định trụ sở của nhà xuất bản có diện tích phù hợp, đáp ứng quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc.

Nghị định số 150/2018/NĐ-CP cũng đơn giản hóa điều kiện hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử đã được quy định tại Nghị định số 195/2013/NĐ-CP. Điều kiện về thiết bị, công nghệ để xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử được sửa đổi như sau: có máy chủ đặt tại Việt Nam; có thiết bị, phần mềm phục vụ việc thiết kế, dàn trang, ghi dữ liệu trên các phương tiện điện tử...

Bên cạnh đó, Nghị định 150/2018/NĐ-CP cũng bãi bỏ đa số các quy định về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin đã được nêu tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 6-11-2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Theo chinhphu.vn

Nguồn: www.thesaigontimes.vn